SKO6 2011/2012


25. 3. 2012 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel
, umelecký vedúci / husle
Henrich Tatár, husle
Junko Kinoshita, klavír

Ilja Zeljenka
Musica slovaca
Felix Mendelssohn Bartholdy
Koncert pre husle, klavír a sláčikový orchester d mol S.4
Piotr Iľjič Čajkovskij
Serenáda pre sláčikový orchester C dur op.48