Denisa Šlepkovská, mezzosoprán

Vivaldi, Bach, Hatrík


3. 4. 2016 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Ľudovít Kanta violončelo
Denisa Šlepkovská mezzosoprán
Ján Samec flauta
Adriana Antalová harfa
Antonio Vivaldi
Carl Philipp Emanuel Bach
Juraj Hatrík  

Sinfonia G dur, č.2, RV 146
Koncert A dur pre violončelo, sláčikový orchester a basso continuo, Wq172
Vodný orloj pre flautu, harfu, mezzosoprán a sláčikový súbor – premiéra

2016 - Rok slovenskej hudbyŠtyri podoby vodného živlu ako princíp života, jeho vzniku a zániku. Vodný orloj Juraja Hatríka opäť prezentuje tohtoročného jubilanta ako autora, ktorý vníma hudbu v jej odvekej mýtickej polohe. Carl Philipp Emanuel Bach sa až tak hlboko nezamýšľal nad pulzom života, ale jeho hudba písaná v takzvanom „empfindsamer“ štýle prináša silné emočné signály.