14 .4.,  SKO hudba v chrámoch

Tartini Kupkovič Vivaldi


26. 4. 2020 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 15, 12 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Boris Kuschnir husle
Dalibor Karvay husle
Ondrej Jánoška husle
Karol Daniš husle
Giuseppe Tartini
Ladislav Kupkovič
Sinfonia A dur
Máte radi Vivaldiho? pre dvoje huslí a orchester
Antonio Vivaldi Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester a mol, RV 522
Koncert pre štvoro huslí a sláčikový orchester h mol, RV 580