Slovenský komorný orchester, foto: Peter Brenkus

Schönberg Strauss


12. 3. 2023 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 15 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Arnold Schönberg
Richard Strauss
Zjasnená noc, op. 4
Metamorfózy pre 23 sláčikových nástrojov

„Potom ju vezme, ťažkú, do náručia, vdychujú bozky a už mlčia. Kráčajú dvaja, s nimi jasný nočný čas,“ píše vo svojej básni Zjasnená noc Richard Dehmel. Práve táto báseň sa stala námetom pre vznik rovnomenného sláčikového sexteta otca dodekafónie a rozbíjača tonality Arnolda Schönberga. Sextet ešte vo veľkej miere vychádza z lyriky a harmónie konca 19. storočia, no je výrazne expresívnejší ako diela jeho súčasníkov, súznie s duchom predvojnovej doby. Collegium Musicum pod vedením Paula Sachera premiérovalo rok po ukončení 2. svetovej vojny v zürišskej Tonhalle Metamorfózy Richarda Straussa. Okupácia nemeckej krajiny cudzími silami sa pretavila do hudby, v ktorej sa objavujú i štyri takty smútočného pochodu z Beethovenovej Eroicy. Pripísaná anotácia In memoriam i význam názvu diela (premeny) sa dá v kontexte jeho vzniku chápať rôznorodo. Charizmatický Ewald Danel vedie už viac ako dvadsať rokov Slovenský komorný orchester – teleso, ktoré na Slovensku už roky udržiava tradíciu komornej hry.