61 SKO fotografovanie 05 05 2017 © jan.f.lukas

ZRUŠENÉ Mozart Čajkovskij Krejčí


14. 3. 2021 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Koncert ZRUŠENÝ
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Piotr Iľjič Čajkovskij
Iša Krejčí
Divertimento F dur, KV 138
Serenáda C dur pre sláčikový orchester, op. 48
Malá suita pre sláčikový orchester