Ewald Danel

Poľská hudba


23. 3. 2014 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel,
umelecký vedúci
Stanisław Moniuszko
Sláčikové kvarteto č. 1 d mol
Mieczyslaw Karlowicz
Serenáda pre sláčikový orchester C dur op. 2
 Program koncertu vyplnia dve diela poľskej hudby 19. storočia. Liptovský rodák Stanislav Moniuszko, autor poľskej národnej opery Halka, sa v ňom dramaturgicky stretne tragicky zosnulým novoromantikom Mieczystawom Kartowiczom.