SKO5 2006/2007


18. 3. 2007 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Slovenský komorný orchester B. Warchala

Ewald Danel, umelecký vedúci /husle

Arcangelo Corelli                                


Concerto grosso c mol op. 6 č. 3


Felix Mendelssohn Bartholdy               


Symfónia pre sláčikový orchester č. 9 C dur S. 1/9


Antonio Vivaldi                                   


Štvoro ročných období op. 8


Peter Breiner                                      


Beatles concerto grosso V štýle Vivaldiho