Slovenský komorný orchester

Wolfgang Amadeus Mozart


12. 2. 2023 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Stĺpová sieň SF,
Cena: 11 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur, KV 219
Symfónia č. 29 A dur, KV 201

Salzburský rodák Wolfgang Amadeus Mozart, jeden z najhlavnejších predstaviteľov hudobného klasicizmu napísal počas svojho krátkeho života viac ako šesťsto diel. Klavirista, huslista, pedagóg, dirigent, skladateľ a na úplnom začiatku najmä zázračné dieťa, ktoré už v útlom veku precestovalo krížom krážom celú Európu. Obe kompozície napísal ešte pred dovŕšením dvadsiatych narodením s ročným odstupom. Piaty husľový koncert má klasickú trojčasťovú štruktúru a verejnosti je dobre známy pod prezývkou „turecký“. Symfónia, ktorá je o rok staršia má zhodne s husľovým dielom A durový tónorod. Dielam nechýba ľahkosť, hravosť a nápaditosť, ktorú u Mozarta celkom samozrejme čakáme. Sólistom večera bude energický umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Ewald Danel.