SKO4 Hommage á Bohdan Warchal


30. 1. 2011 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň Dvorana VŠMU,
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel, umelecký vedúci a sólista
Eva Čermanová, violončelo
Bohdan Warchal, husle

Antonio Vivaldi


Sinfonia G dur Concerto alla rustica RV 151


Antonio Vivaldi


Koncert pre husle, violončelo a sláčikový orchester B dur RV 547


Johann Sebastian Bach


Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester d mol BWV 1043


Franz Schubert


Smrť a dievča d mol D.810