Slovenský komorný orchester, Slovak Chamber Orchestra

Valentínsky koncert


14. 2. 2014 (Piatok) o 17:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel,
umelecký vedúci
Marica Dobiášová, čembalo
Johann Sebastian Bach
Knižočka pre Annu Magdalénu Bachovú 1722 – výber
Fritz Kreisler
Tri staré viedenské tance – výber
Liebesleid / Liebesfreud
Miska (Max) Hauser
Piesne bez slov op. 27
Die Blume
Der Traum
Das Fischermädchen
Das Wiedersehen
Edward Elgar
Salut d´ Amour
Alexander Porfirievič Borodin
Sláčikové kvarteto č. 2 D dur – výber
Nocturno
Antonín Dvorák
Cypriše pre sláčikové kvarteto B. 152 – výber
Já vím, že v sladké naději
V tak mnohém srdci mrtvo jest
Ó, duše drahá, jedinká
Nad krajem vévodí lehký spánek
Ty se ptáš, proč moje zpěvy bouří
 Koncert s odľahčenou programovou zostavou, adresovaný najmä mladým, zaľúbeným párom. Miska Hauser bol bratislavský rodák a jeho dobrodružná, donedávna neznáma životná púť je vďačným predmetom pozornosti senzáciechtivých bádateľov.