SKO4 2007/2008


6. 4. 2008 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel,  umelecký vedúci / husle


Enikö Ginzery, cimbal

Arcangelo Corelli                 


Concerto grosso D dur op. 6 č. 7


Johann Sebastian Bach


Koncert pre husle, sláčikové nástroje a basso continuo a mol 


BWV 1041


Felix Mendelssohn Bartholdy         


Symfónia pre sláčikový orchester č. 13 c mol Sinfoniesatz


Vladimír Bokes


Appeal pre cimbal a sláčikový orchester op. 83


Claude Debussy


Valčík La plus que lente


Igor Stravinskij


Rag – time pre 11  nástrojov


Vypočujte si:


http://stream.filharmonia.sk/index.php?id=16