Shlomo Mintz foto: Andrej Birjukov

Hommage à Bohdan Warchal


29. 1. 2023 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 15 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Shlomo Mintz husle, dirigent
Franz Schubert Adagio a Rondo A dur pre husle a sláčikový orchester, D. 438
Igor Stravinskij
Koncert Es dur Dumbarton Oaks
Franz Schubert / Gustav Mahler (upr.) Sláčikové kvarteto č. 14 d mol Smrť a dievča, D. 810

Humorný tón neoklasicistického koncertu z pera velikána ruskej hudby Igora Stravinského nezaostáva svojou prepracovanou inštrumentáciou a nápaditosťou za väčšími dielami jeho autora. Vo veľkej miere sa v tomto diele nechal Stravinskij inšpirovať Brandenburskými koncertmi barokového génia J. S. Bacha. Virtuozitu huslistu chce v čo najväčšej miere odhaliť jednočasťové Rondo Franza Schuberta, ktoré sa nesie v odľahčenom klasicistickom štýle. Pravdepodobne toto dielo napísal pre svojho brata Ferdinanda, ktorý bol huslistom. Koncert ukončí dielo, ktoré bolo pôvodne sláčikovým kvartetom, no Gustav Mahler ho zaranžoval i do obsadenia sláčikového orchestra. Názov Smrť a dievča je odvodený z rovnomennej piesne, ktorú napísal o pár rokov skôr a jej melódiu využíva v druhej časti skladby. Silný dramatický náboj diela je pochopiteľný, keďže ho Schubert komponoval v čase pretrvávajúcej choroby s vedomím blížiacej sa smrti.
Izraelský huslista a dirigent Shlomo Mintz má za sebou kariéru svetovo uznávaného huslistu, nechýba na prestížnych medzinárodných súťažiach a pravidelne odovzdáva svoje skúsenosti aj na majstrovských kurzoch.