Slovenský komorný orchester 2-jan-f-lukas

Mozart Borodin Dvořák


11. 4. 2021 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
ONLINE

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Alexander Porfirievič Borodin
Antonín Dvořák
Serenáda D dur Serenata notturna, KV 239
Sláčikové kvarteto č. 2 D dur
Cypřiše pre sláčikové kvarteto, B. 152 (výber)

Hudba. Noc. Možno povedať – dva živly. Dva frekventované pojmy nasiaknuté dráždivou zmesou všednosti a mystiky. Sú osudovou súčasťou našej existencie, takže im zväčša nevenujeme zvýšenú pozornosť. V okamihoch, v ktorých sa nám predsa len podarí pribrzdiť kolotoč každodennosti, začínajú byť obidve bežné slová o čosi menej samozrejmé, a tým aj výrazne zaujímavejšie. Situácia môže dospieť dokonca do stavu hĺbavých reflexií, úvah, či umeleckých aktivít. Hudba noci: téma mnohých básní, poém, románov, výtvarných diel, hudobných kompozícií. Mystiku nočných hodín si začali hudobníci viac všímať až na začiatku 19. storočia; vtedy na myseľ Európanov zaútočili aj tienisté, ba dokonca temné stránky ich života. Predtým bola noc inšpiratívna skôr z hľadiska nonšalantnej kratochvíle a nočných randevú. Wolfgang Amadeus Mozart jednoznačne patrí k symbolom svetla, slnka, života, optimizmu, pozitívneho prístupu k realite. Jeho meno sa však spája aj s dielami s tematikou noci – okrem Serenády č. 6 D dur Serenata notturna, KV 239 medzi nich patrí i slávna Malá nočná hudba. Uznávaný chemik a skladateľ Mocnej hŕstky Alexander Porfirievič Borodin dedikoval Sláčikové kvarteto č. 2 D dur svojej manželke Jekaterine. Venoval jej ho ako dar k 20. výročiu ich spoločného zoznámenia v Heidelbergu. Tretiu časť diela koncipoval ako poetické Notturno – a práve táto časť vzbudila u Jekateriny a následne aj u publika najväčší záujem. Piesne z cyklu Cypřiše od Antonína Dvořáka hovoria o nádeji, sne, čistote prírody, bolesti a zúfalstve nesúc sa fiktívnou nocou. V roku 1887 autor zaranžoval tucet z osemnástich piesní cyklu Cypřiše pre sláčikové kvarteto. Titul sa v tejto inštrumentálnej úprave stal veľmi obľúbeným dielom.
Huslista a dirigent Ewald Danel pôsobí na poste umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra už od roku 2001. Stal sa nástupcom Bohdana Warchala, zakladateľa orchestra. SKO sa významnou mierou podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby.