BHS 010 Bohdan Warchal 1995 BW

Hommâge à Bohdan Warchal


23. 1. 2022 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 12 € Koncert sa koná v režime OP*
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento D dur „Salzburská symfónia č. 1“, KV 136
Divertimento B dur „Salzburská symfónia č. 2“, KV 137
Divertimento F dur „Salzburská symfónia č. 3“, KV 138
Ilja Zeljenka
Hudba pre Warchala
Musica slovaca, skladba pre husle a sláčikový orchester na ľudové piesne z Čičmian

Ilja Zeljenka, , jeden z najuznávanejších slovenských skladateľov 2. polovice 20. storočia, napísal Hudbu pre Warchala z vďaky za to, že spolu so svojím orchestrom predstavil publiku viaceré Zeljenkove diela. Musica Slovaca patrí poslucháčsky k autorovým najobľúbenejším dielam, snúbi sa v nej rytmická nápaditosť s folklórnymi prvkami. Salzburský rodák Wolfgang Amadeus Mozart, známy predstaviteľ viedenského klasicizmu, prispel do žánru úžitkovej hudby serenád a divertiment i tromi kompozíciami, ktoré dnes nazývame „Salzburské symfónie“. Pravdepodobne sa nimi chcel prezentovať na turné v Taliansku, čomu nasvedčuje ich trojčasťovosť a variabilné inštrumentálne obsadenie.
Po chýrnom zakladateľovi Slovenského komorného orchestra, Bohdanovi Warchalovi, vedie teleso už dve dekády huslista a dirigent Ewald Danel. Okrem pravidelných koncertov v Slovenskej filharmónii koncertuje SKO na rôznych festivaloch a turné doma i v zahraničí, realizuje dramaturgicky zaujímavé projekty a uvádza premiéry slovenských diel.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19