Albert Hrubovčák, trombón

Dittersdorf, Haydn, Borodin


14. 2. 2016 (Nedeľa) o 18:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Albert Hrubovčák trombón
Jakub Zívalík
trombón
Peter Zwiebel
viola
Marián Bujňák
kontrabas
Carl Ditters von Dittersdorf 
Michael Haydn
Alexander Borodin
Sinfonia concertante pre kontrabas, violu a sláčikový orchester
Koncert D dur pre dva trombóny a sláčikový orchester
Sláčikové kvarteto č. 2 D dur (verzia pre orchester)

Carl Ditters von Dittersdorf sa popri Josephovi Haydnovi veľkou mierou zaslúžil o konštituovanie nových zásad komponovania v prvej polovici 18. storočia. O jeho nevšednej predstavivosti svedčí aj fakt, že do svojej Koncertantnej symfónie obsadil kontrabas. Michael Haydn síce nebol taký úspešný ako jeho brat Joseph, má však na konte množstvo opusov, ktoré si zasluhujú pozornosť. Jedným z nich je Koncert pre dva trombóny – takisto nevšedná inštrumentačná konštelácia.