04 Jozef  Podhoranský, violončelo foto

Beethoven Didi Martinů


9. 2. 2020 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Jozef Podhoranský violončelo
Ludwig van Beethoven
Vojtech Didi
Bohuslav Martinů
Sláčikové kvarteto č. 16 F dur, op. 135
Tvoje oči sa dívajú na kvety pre violončelo a sláčikový orchester (premiéra)
Sláčikové sexteto, H. 224 A

V sérii posledných sláčikových kvartet posúva Ludwig van Beethoven hranice možností ľudskej percepcie do nedozerných výšok. Celkom sa vymanil z doby a jej kritérií a pohyboval sa v oblastiach, kde dejiny prestávajú byť v platnosti. Slovenský autor Vojtech Didi je flexibilným typom skladateľa, ktorý dokáže pohotovo reagovať na podnety od hudobníkov. Jeho hudba je silne motivovaná ľudovým prvkom; ten je však implantovaný do svojráznych poetických a štrukturálnych kontextov. Bohuslav Martinů takisto rešpektoval potreby hudobnej produkcie a dotoval ju brilantnými titulmi. Skvelá kompozičná technika je v každom z nich spätá so špecifickým emočným vyžarovaním. Jozef Podhoranský je popredným slovenským violončelistom. Absolvent Konzervatória P. I. Čajkovského v Moskve je držiteľom Ceny Frica Kafendu (1988). Od roku 1978 pôsobí ako pedagóg Vysokej školy múzických umení v Bratislave a od roku 2002 aj ako pedagóg Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.