SKO3 2008/2009


22. 2. 2009 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci


sólista:


Igor Františák, klarinet

Arcangelo Corelli Concerto grosso F dur op.6 č.12


Aaron Copland Koncert pre klarinet a sláčikový orchester


Sergej Ivanovič Tanejev Canzona pre klarinet a sláčikový orchester f mol


Joseph Haydn Symfónia C dur Obed / Le midi Hob. I:7