Elena Matušová, dirigentka

Vianočný koncert SKO


13. 12. 2015 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Lúčnica
Ewald Danel  dirigent
Elena Matušová zbormajsterka
Eva Šušková soprán
Katarína Kubovičová-Sroková alt
Matúš Šimko tenor
Gustav Beláček bas
Georgius Zrunek
Jakub Jan Ryba
Vianočná omša
Česká mše vánoční

K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patrí hudba. Predovšetkým hudba očistená od zbytočnej štylizácie. Vedeli to aj starí kantori, ktorí vo svojich vianočných inšpiráciách vychádzali z pastierskych spevov, bukolík, pastorel, kolied. Dnes si azda nevieme predstaviť Advent a Vianoce bez Českej mše vánoční Jakuba Jana Rybu. Vianočná omša Jozefa Zruneka však v naliehavosti sviatočných emócií nezaostáva.