Slovenský komorný orchester, foto: Peter Brenkus

Corelli Petrík Suk


11. 12. 2022 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 11 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Arcangello Corelli
Martin Petrík
Josef Suk
Concerto grosso D dur, op. 6 č. 4
Concerto grosso č. 2 (premiéra)
Serenáda Es dur, op. 6

Concerto grosso, populárny borokový typ koncertu, zaznie hneď dvakrát, pričom sa stretneme najskôr s pôvodným typom tohto hudobného útvaru. Barokový majster Arcangello Corelli vo svojom opuse č. 6 nahromadil dokopy dvanásť koncertov, v ktorých sa tradične strieda malá skupina sólových nástrojov (concertino) so zvyškom sláčikového ansámblu s continuom. O funkčnosti a aktuálnosti žánru concerta grossa, ktorý v baroku po krátkom čase vytlačil typ sólového koncertu, nás možno presvedčí kompozícia violistu Martina Petríka. Začiatok mladej lásky skladateľa k dcére svojho učiteľa je vpísaný do odľahčených tónov Serenády Josefa Suka. Slovenský komorný orchester bude vystupovať ako inak ak nie pod vedením svojho umeleckého lídra Ewalda Danela, ktorý tento post zastáva už viac ako dve dekády.