Slovenský komorný orchester

Adventný koncert ONLINE


5. 12. 2021 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Koncert ONLINE

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk

Pozrite si video pozvánku

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Franz Schubert
Wolfgang Amadeus Mozart
Symfónia č. 5 B dur, D. 485
Symfónia č. 40 g mol, KV 550

Piata symfónia Franza Schuberta bola v 19. storočí známa ako „symfónia bez trúbok a bicích“, no absentujú v nej i klarinety. Zo všetkých autorových symfónií vyžaduje najmenšie obsadenie. Dielo si získalo obdiv najmä vďaka Schubertovej nesmiernej melodickej invencii, odvážnej harmónii a majstrovskej polyfónii. Elegancia niektorých melodických línií i celkový charakter symfónie bývajú často prirovnávané k Mozartovmu kompozičnému štýlu. O inšpiračnom vplyve Mozarta na mladého Schuberta svedčia aj skladateľove vyznania v jeho denníku z obdobia, kedy na Piatej symfónii pracoval. Obsadenie Schubertovej Piatej sa zhoduje s obsadením 1. verzie (bez klarinetov) Štyridsiatej symfónie g mol Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá sa radí k autorovým obsahovo i výrazovo najintenzívnejším dielam. Symfónia g mol, KV 550 patrí do Mozartovej záverečnej symfonickej trilógie. Naplno sa v nej odzrkadľuje skladateľov vrcholný štýl, v ktorom sa oveľa výraznejšie než predtým prikláňa k tragickejším výrazovým polohám a kontrapunktu.