SKO2 Vianočný koncert


14. 12. 2005 (Streda) o 19:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Bratislavský detský zbor 
Mládežnícky zbor ECHO
Ewald Danel, dirigent
Elena Šarayová, zbormajsterka
Ondrej Šaray, zbormajster

Helena Szabóová, soprán
Eva Dohnányiová, alt
Tomáš Juhás, tenor

Juraj Havaj,  basbarytón

Georg Friedrich Händel
Concerto grosso B dur op. 6 č. 7 HWV 325
Ladislav Kupkovič
Do hory, do lesa – premiéra

Vianočná suita – premiéra
Jan Jakub Ryba
Česká mše vánoční 

V poradí druhý vianočný program prináša do Reduty Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala. Dramaturgia tohto koncertu ponúkne obraz Vianoc, počas ktorých nemôže chýbať spev ľudí dobrej vôle. Zaznie tradičná ozdoba vianočných koncertov v Čechách i na Slovensku – Rybova Česká vianočná omša, ako aj dve novinky slovenského skladateľa Ladislava Kupkoviča. Vianočná suita Do hory, do lesa je šitá na mieru SKO Bohdana Warchala. Vznikla totiž na podnet Ewalda Danela a skladateľ v nej spomína na Vianoce svojho detstva. Ako kľúč si vybral repertoár, ktorý znel počas týchto sviatkov v jeho rodine, v Cíferi. S komorným orchestrom vystúpia aj dva vynikajúce bratislavské zbory. Bratislavský detský zbor patrí k našim špičkovým hudobným telesám. Od roku 1967 stojí na jeho čele Elena Šarayová, s ktorou po čase začal spolupracovať syn Ondrej. Ondrej Šaray okrem toho založil roku 1987 zo starších členov Bratislavského detského zboru aj Mládežnícky zbor Echo.