SKO2 2008/2009


25. 1. 2009 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci


sólisti:


Yvetta Slezáková, husle


Igor Fábera, hoboj

Arcangelo Corelli Concerto grosso C dur op. 6 č. 10


Johann Sebastian Bach Koncert pre husle, hoboj, sláčiky a basso continuo d mol BWV 1060R


Joseph Haydn Symfónia D dur Ráno / Le matin Hob. I:6