SKO2 2007/2008


17. 2. 2008 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel,  umelecký vedúci / husle


Katarína Turnerová, harfa

Arcangelo Corelli                 


Concerto grosso B dur op. 6 č. 5


Georg Friedrich Händel       


Koncert pre harfu a sláčikový orchester B dur op. 4 č. 6 HWV 294


Egon Krák


Ariadna…stále je tu…tanečné interlúdium premiéra


Felix Mendelssohn Bartholdy


Symfónia pre sláčikový orchester č. 11 F dur S. 1/11