SKO2 2006/2007


26. 11. 2006 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Slovenský komorný orchester B. Warchala

Ewald Danel, umelecký vedúci / husle

Georg Friedrich Händel  Concerto grosso A dur op. 6 č. 11 HWV 329

Felix Mendelssohn Bartholdy Symfónia pre sláčikový orchester č. 6 Es dur S. 1/6 

Ján Levoslav Bella Rondo pre sláčikové nástroje G dur

Wolfgang Amadeus Mozart  Adagio a fúga c mol KV 546,

Serenáda G dur Malá nočná hudba KV 525

Postupné uvádzanie Händelových a Mendelssohnových diel pre sláčikové nástroje sa vinie cyklom SKO ako Ariadnina niť.

Roku 2006 si pripomíname 70. výročie úmrtia významného slovenského hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu. Jeho tvorba si právom zasluhuje  väčšiu pozornosť. Obohatením dnešnej dramaturgie bude uvedenie Ronda pre sláčikové nástroje G dur. Skladbu pre sedem sláčikových nástrojov skomponoval Bella v prelomovom roku 1881, kedy sa definitívne vzdal svojho pôsobiska v Kremnici a odišiel do sedmohradskej Sibine, kde konvertoval na evanjelickú vieru, oženil sa a získal miesto regenschoriho tamojšieho evanjelického kostola.

Ako kontrast k nie veľmi rozšírenej Bellovej skladbe sú pripravené dva notoricky obľúbené mozartovské tituly – Adagio a fúga c mol ( napísaná pod dojmom poznania hudby J. S. Bacha) a bezstarostná Malá nočná hudba.