Katarína Turnerová, harfa

Torelli, Wagenseil, Salva, Suk


22. 11. 2015 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Peter Zwiebel viola
Katarína Turnerová
harfa
Eugen Prochác
violončelo
Giuseppe Torelli
Georg Christoph Wagenseil 
Tadeáš Salva
Josef Suk
Concerto grosso, op. 8 č. 6
Koncert pre harfu a sláčikový orchester in G
Slovenské concerto grosso č. 1
Serenáda Es dur, op. 6

Giuseppe Torelli, jedna z virtuóznych hviezd umenia v 17. storočí je skôr symbolom enormne náročného sólového husľového koncertu. Ani on však nezaostával v tvarovaní opozície reprezentovanej symfonickejším concertom grossom. Georg Christoph Wagenseil bol autorom blízkym Josephovi Haydnovi a Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Hoci je jeho dielo dnes skôr neznámou veličinou, vo svojej dobe vyprodukoval množstvo inšpiratívnych diel rôzneho žánru. Tadeáš Salva je autorom, ktorý svojou apelatívnou tvorbou človeka nekompromisne vťahuje do hlbín podvedomia a mystiky. Na rozdiel od Salvu, Josef Suk ponúka v Serenáde idylu a prechádzku v nádhernom duchovnom prostredí.