SKO

Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba


7. 11. 2021 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Stĺpová sieň SF,
Cena: 11 € Koncert sa koná v režime OTP*

Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Ladislav Kupkovič
Jozef Podprocký
Ján Valach
Roman Berger
Juraj Hatrík
Milan Novák
Intráda pre sláčikový ansámbel
Suita domestica, op. 14 č. 7
Fantasia-Suita sopra Melodiarium Annae Szirmay
Korczak in memoriam – Fragmenty
Zátišia s husľami (výber)
Jesenné rondino

Koncert je umeleckou poctou nedávno zosnulým slovenským skladateľom. Suita domestica, podobne ako niekoľko ďalších skladieb Jozefa Podprockého, je výsledkom jeho intenzívneho záujmu o jednu z najvýznamnejších pamiatok hudobnej histórie na území Slovenska – levočského Pestrého zborníka. Podobný prístup zvolil i Ján Valach vo svojej Fantasii-suite, ktorú pôvodne zložil pre organ. Roman Berger sa zameral na hľadanie duchovnej hĺbky a pravých hodnôt nielen vo svojich kompozičných dielach, ale i v mnohých textoch, ktoré ako mysliteľ, muzikológ a publicista zanechal. Filozofický rozmer má i mnoho diel Juraja Hatríka, ktorý sa však výrazne venoval i tvorbe pre deti a mládež. Spontánna muzikalita, temperamentný rytmus i melodická invencia patria k devízam skladateľského štýlu Milana Nováka.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)