Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Česká mše vánoční


17. 12. 2019 (Utorok) o 19:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 15, 12 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent
Žiaci a pedagógovia ZUŠ Senec
Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční

S atmosférou vianočných sviatkov a ich odvekého prepojenia na hudbu sa v našich podmienkach spontánne vynára pôvabná Česká mše vánoční Jakuba Jana Rybu. Vznikla v roku 1796 a od jej prvého uvedenia je neodmysliteľnou súčasťou vianočného repertoáru. Skúsenému kantorovi Rybovi sa veľmi šarmantne podaril husársky kúsok, v ktorom na základe latinského omšového ordinária vytvoril rýdzo pastorálnu, ľudovú atmosféru. Český text je takisto jeho produktom. Česká mše vánoční, alias Omša Hej mistře, alias „Rybovka“, alias Missa solemnis Festis Navitatis D. J. Ch. acomodata in linguam bohemican musicam je v centre pozornosti mnohých upravovateľov, takže existuje v nespočetných inštrumentačných verziách. Azda žiadna iná kompozícia nepribližuje atmosféru Vianoc viac, ako tento skromný Rybov opus magnum.