SKO1 2011/2012


2. 10. 2011 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel
, umelecký vedúci / husle
Luisa Sello, flauta
Marica Dobiášová, čembalo

Antonio Vivaldi
Sinfonia C dur
Johann Sebastian Bach
Brandenburský koncert č.5 D dur BWV 1050
Karel Stamitz
Koncert pre flautu a orchester G dur
Jan Václav Stamitz
Symfónia G dur