Ján Slávik, violončelo

Händel, Volkmann, Mozart


25. 10. 2015 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Ján Slávik violončelo
Martina Karnoková husle
Georg Friedrich Händel
Johann Sebastian Bach

Robert Volkmann
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto grosso g mol, op. 6, č. 6
Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester d mol, BWV 1043
Serenáda č. 3 pre violončelo a sláčikový orchester d mol, op. 69
Symfónia A dur, KV 201

Cyklus skladieb typu concerto grosso Georga Friedricha Händla zaradených do spoločného opusu šesť je jednou z ozajstných legiend hudobných dejín. Skladateľ v nich dôrazne naznačuje potrebu zhutnenia hudobnej štruktúry a tým smeruje k modelu novodobého symfonizmu. Nemecký skladateľ Robert Volkmann síce legendou nie je, ale počas svojho života sa kontaktoval so silnými osobnosťami vtedajšieho hudobného života (Schumann, Brahms, von Bülow a iní). Hoci bol organistom, dokázal svoju imagináciu rozvinúť aj v lyrickej Serenáde. Symfónie Wolfganga Amadea Mozarta… to je zázračná záhrada iskrivej inšpirácie a kompozičnej suverenity.