Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

ONLINE Nielsen Elgar Janáček


25. 10. 2020 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Carl Nielsen
Edward Elgar
Leoš Janáček 

Malá suita pre sláčikový orchester, op. 1
Serenáda pre sláčikový orchester e mol, op. 20
Suita pre sláčikový orchester, JW VI/2

Dánsky skladateľ Carl Nielsen sa od detstva presadzoval ako zdravo ambiciózny človek a hudobník. Malá suita pre sláčikový orchester, op. 1 je poetickým štartovacím signálom zápasu o najvyššie hodnoty umenia. V tradícii komponovania šarmantných serenád a suít pre komorný orchester pokračoval aj Angličan Sir Edward Elgar. Serenádu e mol, op. 20 dedikoval významnému anglickému strojcovi organov Edwardovi W. Whinfieldovi a považoval ju za počiatok svojej skutočnej profesionálnej kariéry. Po stope komponovania serenád a suít kráčal aj Leoš Janáček; Suita pre sláčikový orchester je ešte ovplyvnená Antonínom Dvořákom, Janáček však už hľadá nové alternatívy.
Huslista a dirigent Ewald Danel pôsobí na poste umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra už od roku 2001. Stal sa nástupcom Bohdana Warchala, zakladateľa orchestra. SKO sa významnou mierou podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby.