30_09_2020_mini-26_auto_1800x900

Varšava, Poľsko


26 november 2021, Zájazdy

Koncertná sála Národnej Filharmónie, Varšava v rámci festivalu „Eufonie“
Koncert sa koná 26. 11. 2021 o 19.30 h 

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
dirigent
Spolok spevákov mesta Katowice
Anna Górecka  klavír
Anna Szostak zbormajsterka
Leoš Janáček
Ladislav Kupkovič
Béla Bartók
Henryk Mikołaj Górecki
Antonín Dvořák
Suita pre sláčikové nástroje
Cantica Slovaca pre sláčikový orchester
Rumunské ľudové tance, Sz. 68
Koncert pre harfu alebo klavír a orchester, Op. 40
Biblické piesne, op. 99