Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

ONLINE Suk Twardowski Valach Valenta Berger Lutosławski


13. 11. 2020 (Piatok) o 19:00, Koncerty bez publika
Koncertná sieň SF,
LIVE STREAM

Koncert bude vysielaný naživo na stream.filharmonia.sk a na FB Slovenskej filharmónie.

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Josef Suk
Romuald Twardowski
Ján Valach
Ivan Valenta
Roman Berger
Witold Lutosławski
Meditácia na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a
Mariánsky triptych pre sláčikový orchester
B-A-C-H – Obrázky zo života
Hudba pre sláčiky (na pamiatku Igora Garvanského)
Pesničky zo Zaolžia
Päť ľudových melódií

Program ďalšieho z Koncertov bez publika v podaní SKO je zostavený zo skladieb slovanských autorov. Meditácia na staročeský chorál „Svatý Václave“, op. 35a českého skladateľa Josefa Suka je súčasťou voľného triptychu venovaného reflexii 1. svetovej vojny. V Meditácii autor odkazuje k silnej tradícii českej kultúry a kultúrnosti symbolizovaných osobnosťou významného svätca. Mariánsky triptych pre sláčikový orchester pochádza z pera poľského skladateľa Romualda Twardowského, ktorý okrem iného študoval gregoriánsky chorál a stredovekú polyfóniu u Nadji Boulanger v Paríži. Slovenský skladateľ Ján Valach, ktorý dlhodobo pôsobil v Belgicku a presadil sa aj ako dirigent a koncertný organista, ponúka v diele B-A-C-H – Obrázky zo života vlastný pohľad na barokového majstra ako človeka; v hudobnej matérii skladby využíva kryptogram B-A-C-H. Hudba pre sláčiky je jednou zo skladieb bratislavského rodáka Ivana Valentu venovaných pamiatke mladého adepta kompozície Igora Garvanského, ktorý za záhadných okolností zahynul vo svojich pätnástich rokoch behom študijného pobytu v Rakúsku. Roman Berger, skladateľ a mysliteľ v jednej osobe, vo svojich dielach kontinuitne medituje nad primárnymi, hlbinnými existenčnými princípmi a nad etickými hodnotami. Skladateľ pôvodom z poľského Cieszyna čerpal z ľudovej piesne svojho rodného kraja len zriedkavo. O to vzácnejší je projekt Pesničiek zo Zaolžia z roku 2004. Päť ľudových melódií pre sláčikový orchester poľského kultového autora Witolda Lutosławského je skladateľovým prepracovaním piatich skladieb z dvanásťdielneho klavírneho cyklu Melodie Ludowe z roku 1945, ktorý stojí na počiatku Lutosławského niekoľkoročného obdobia intenzívneho záujmu o poľskú ľudovú hudbu.
Huslista a dirigent Ewald Danel pôsobí na poste umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra už od roku 2001. Stal sa nástupcom Bohdana Warchala, zakladateľa orchestra. SKO sa významnou mierou podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby.