Csákyho kaštieľ Bratislava, Prievoz 2

Prievoz


5. 9. 2021 (Nedeľa) o 18:00, Zájazdy

Festival Symfónia umenia

Záhrada kaštieľa v Prievoze, Bratislava, 18.00

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Antonio Vivaldi
Štvoro ročných období