Evanjelický kostol sv. Trojice, Poprad

Poprad


5. 10. 2016 (Streda) o 18:00, Zájazdy
Evanjelický kostol sv. Trojice, Poprad,

Slovenský komorný orchester a jeho hostia – speváci popradských zborov.
Koncert v rámci 34. ročníka Popradskej hudobnej jesene

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Speváci popradských zborov
Marc-Antoine Charpentier
Georg Friedrich Händel
Joseph Haydn
Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Ástor Piazzolla
Te Deum H. 143
Predohra k oratóriu Mesiáš HWV 53/13
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži Hob XX1:B, 1. časť Introduzione 
Air zo Suity č.3 D dur BWV 1068
Malá nočná hudba KV 525, 1. časť Allegro
Štvoro ročných období v Buenos Aires
Antonín Dvořák Serenáda E dur, op. 22
Biblické piesne op. 99 (spolu so spevákmi popradských zborov)
č. 4 Hospodin jest můj pastýř
č. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou