Dom umenia SF Piešťany, pohľad na hlavné schodisko a vstup

Slovensko – Piešťany


10 júl 2024, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,

69. music festival Piešťany, Dom umenia Piešťany, 19.30
Záverečný koncert

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci, husle
Daniel Gabčo organ

program:
Ján Levoslav Bella – Sláčikové kvinteto d mol
Antonín Dvořák – Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77
Mikuláš Moyzes – Naše Slovensko, slávnostná predohra
Theo Flury – Koncert in A pre organ, sláčiky a tympany ad libitum

Vstupenky ONLINE

link 1

link 2