Evanjelický kostol Banská Bystrica

Kusser, Žaškovský, Hiray, Charpentier


27. 10. 2015 (Utorok) o 18:00, Zájazdy

Slovenský komorný orchester
Bratislava Vocal Consort
Pavol Tužinský dirigent
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Iveta Weis Viskupová zbormajsterka
Jana Bernáthová, Jana Pastorková, Hilda Gulyásová soprán
Matej Benda kontratenor
Matúš Šimko tenor
Tomáš Šelc bas
Petr La Garde trúbka
Johann Sigismund Kusser
Andrej Žaškovský
Anastasius Jokš
Anton Julius Hiray
Marc-Antoine Charpentier
Suita in C
Offertorium
Ex audi Domine
Graduale in C de Angelis
Te Deum

Koncert sa koná v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, Mestom Banská Bystrica a
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Fakulta múzických umení Akadémie Múzických umení   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky