20200516_Sukiennice_w_Krakowie_0909_9963

Krakov, Poľsko


25 november 2021, Zájazdy

Múzeum Sukiennice – Sála Siemiradzkiego, Krakov
Koncert sa koná 25. 11. 2021 o 18.00 h 

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
dirigent
Ilja Zeljenka
Leoš Janáček
Roman Berger
Witold Lutosławski
Ladislav Kupkovič
Romuald Twardowski
Béla Bartók
Musica Slovaca
Suita pre sláčikové nástroje
Pesničky zo Zaolžia (výber)
Päť ľudových melódií
Cantica Slovaca pre sláčikový orchester
Mariánsky Triptych (1. a 2. Tanec)
Rumunské ľudové tance, Sz. 68