12 SF SKO cembalo_profilovka SKO 24 03 2019 © jan.f.lukas

Bratislava


30 jún 2021, Zájazdy

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent, husle

Program:
Ján Cikker:  Scherzo
Ján Cikker: Desať uspávaniek
Antonín Dvořák: Serenáda pre sláčikový orchester, 1. Časť – Moderato
Vítězslav Novák: Slovenské spevy (výber)
Ján Cikker: Spomienky

Predstavenie: Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Bratislava, 18.00 hod.

Koncert sa koná v rámci projektu Dni Jána Cikkera