Jezuitský kostol Skalica

Festival Divergencie Skalica


14. 6. 2017 (Streda) o 19:00, Zájazdy
Kostol sv. Františka Xaverského,

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci/husle
Stanislav Masaryk trúbka
Juraj Alexander violončelo
Ján Slávik violončelo
Katarína Turnerová harfa

Marc Antoine Charpentier Prelúdium k Te Deum H. 146
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod Meditácia na prelúdium C dur
Jules Massenet Meditácia z opery Thaïs pre husle a orchester
Jan Křtitel Jiří Neruda Koncert Es dur pre trúbku a sláčikový orchester
Jozef Kolkovič Shades of Autumn pre dve violončelá, harfu a komorný súborsvetová premiéra
Peter Iľjič Čajkovskij
 Serenáda pre sláčikový orchester C dur, op. 48