Jezuitský kostol Skalica

Festival Divergencie Skalica


7. 6. 2021 (Pondelok) o 18:00, Zájazdy
Kostol sv. Františka Xaverského,

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci/husle

Antonio Vivaldi:  Koncert g Mol pre husle a sláčikový orchester, op. 8, č. 2 Leto, z cyklu Štvoro ročných období
Ján Cikker: Scherzo pre sláčikový orchester
Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca
Antonín Dvořák: Sláčikové kvarteto F dur Americké, op. 96 (verzia pre orchester)