Slovenský komorný orchester 2-jan-f-lukas

ONLINE + 50 osôb Slovenský komorný orchester


11. 10. 2020 (Nedeľa) o 16:00, Festivalové koncerty
Koncertná sieň SF,
KONCERT PRESUNUTÝ

Koncert presunutý z 1.10. 2020 na Nedeľu 11.10. 2020 o 16.00/ Koncert z programu BHS
Koncert ONLINE + 50 osôb v Koncertnej sieni

ÚČINKUJÚ

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – umelecký vedúci, husle

PROGRAM

Ján Levoslav Bella – Sláčikové kvinteto d mol
Antonín Dvořák – Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77

Keď v roku 1876 pražská Jednota pre komornú hudbu vyhlásila súťaž o najlepšie komorné dielo, slovenský skladateľ Ján Levoslav Bella, v tom čase pôsobiaci v Kremnici, sa do nej prihlásil so svojím Sláčikovým kvintetom d mol. Porota súťaže vtedy víťazstvo prisúdila Sláčikovému kvintetu G dur, op. 77 Antonína Dvořáka, no Bellovi udelila prestížnu 2. cenu, čo bol jednoznačný úspech. Skladateľ si získal pozornosť pražských usporiadateľov i publika. Antonín Dvořák povzbudený udelením 1. ceny priložil partitúru kvinteta k svojej opätovnej žiadosti o štátne umelecké štipendium. To sa mu následne podarilo získať.
Sláčikové kvintetá Bellu a Dvořáka upravil pre komorný sláčikový orchester umelecký vedúci SKO Ewald Danel.

06 Ewald Danel, husle photo © A. Trizuljak Slovenský komorný orchester