Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

PUBLIKUM + ONLINE Beethoven Schubert


4. 12. 2020 (Piatok) o 19:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Abonenti SKO, návštevníci v Koncertnej sieni SF + ONLINE

Koncert bude vysielaný naživo na stream.filharmonia.sk a na FB Slovenskej filharmónie.

Prednostne pre abonentov cyklu SKO v Koncertnej sieni SF + návštevníci do kapacity 50% miest v Koncertnej sieni SF + ONLINE
Vstupenky v predaji.

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Ludwig van Beethoven
Franz Schubert 

Sláčikové kvarteto č. 11 f mol Serioso, op. 95 (upr. Gustav Mahler)
Sláčikové kvarteto č. 14 d mol Smrť a dievča, D. 810 (upr. Gustav Mahler)

Gustav Mahler vnímal svet a život naozaj ako symfonik. Prahol po veľkom zvuku, všeobjímajúcich gestách. Jeho pozornosti neunikli v tomto smere ani komorné diela so silným symfonickým potenciálom. Ludwig van Beethoven síce striktne rozlišoval svoje kritériá pre komornú a symfonickú hudbu, Gustav Mahler však vycítil orchester aj v subtílnej štruktúre Sláčikového kvarteta f mol. V prípade Sláčikového kvarteta d mol Franza Schuberta je Mahlerova iniciatíva o niečo pochopiteľnejšia; Schubert v tomto tragicky, či priam nihilisticky ladenom komornom diele odkrýva mohutné priestory duše človeka.
Huslista a dirigent Ewald Danel pôsobí na poste umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra už od roku 2001. Stal sa nástupcom Bohdana Warchala, zakladateľa orchestra. SKO sa významnou mierou podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby.