Bazilika minor sv. Egídia, Bardejov

Bardejov


3. 10. 2016 (Pondelok) o 20:00, Zájazdy
Bazilika minor sv. Egídia,

Mimoriadny koncert v rámci Bardejovskej hudobnej jesene

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Martin Petrík viola
Speváci bardejovských zborov
Piotr Iľjič Čajkovskij
Marc-Antoine Charpentier
Johann Sebastian Bach
Ástor Piazzolla
Antonín Dvořák
Béla Kéler
Wolfgang Amadeus Mozart

Album pre deti op. 39, č. 23 – V kostole
Te Deum H. 143
Sinfonia pre violu a orchester z kantáty Gott soll allein mein Herze haben BWV 169
Štvoro ročných období v Buenos Aires
Serenáda E dur, op. 22
Večerná modlitba Abendgebeth
Ave verum corpus, KV 618 (spolu so spevákmi bardejovských zborov)
Antonín Dvořák Biblické piesne op. 99 (spolu so spevákmi bardejovských zborov)
č. 4 Hospodin jest můj pastýř
č. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou