Kostol Nanebovzatia panny Márie Banská Štiavnica 52232725

Banská Štiavnica


28. 5. 2023 (Nedeľa) o 16:00, Zájazdy
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica,

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica, 18.00

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci/husle

Marc-Antoine Charpentier  Preludium z Te Deum, H. 146
Mikuláš Moyzes Slávnostná predohra Naše Slovensko
Romuald Twardowski Mariánsky triptych
Ján Levoslav Bella Sláčikové kvinteto d mol (výber)
Antonín Dvořák Sláčikové kvinteto č. 2 G dur op. 77 (výber)