Kostol Nanebovzatia panny Márie Banská Štiavnica 52232725

Banská Štiavnica


8. 7. 2017 (Sobota) o 17:30, Zájazdy
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica,

Koncert v rámci 6. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Hudobnej a umeleckej akadémie J. Albrechta
pod záštitou sestier Magdy a Milky Vášáryových

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci/husle
Enrico Volpe dirigent
Adam Marec gitara
Rajmund Kákoni bandoneón

Wolfgang Amadeus Mozart  Divertimento F Dur KV 136
Peter Iľjič Čajkovskij Serenáda pre sláčikový orchester C dur, op. 48
Egon Krák Corale, fuga e epilogo per archi
Ástor Piazzolla Dvojkoncert pre bandoneon, gitaru a komorný orchester (Hommâge à Liège)
Ilja Zeljenka Musica slovaca