Ewald Danel Photo © Alexander Trizuljak

Banská Bystrica


5. 4. 2017 (Streda) o 18:00, Zájazdy

Banskobystrická hudobná jar

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Adam Marec gitara
Michal Červienka bandoneón
Ástor Piazzolla
Ottorino Respighi
Antonín Dvořák
Dvojkoncert pre bandoneon, gitaru a komorný orchester Hommâge à Liège
Antické árie a tance Antiche arie e danze
Serenáda E dur, op. 22