SK4 Pocta majstrom


10. 1. 2006 (Utorok) o 19:00, SK Sláčikové kvartetá
Malá sála SF,
Moyzesovo kvarteto
Wolfgang Amadeus Mozart
Sláčikové kvarteto D dur Pruské KV 575
Alexander Moyzes
Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84 Venované kvartetu môjho mena
Dmitrij Šostakovič
Sláčikové kvarteto č. 8 c mol op. 110 

Žáner sláčikového kvarteta je už storočia – popri symfónii – médiom pre tie najreprezentatívnejšie myšlienky hudobných skladateľov. Preto si aj na jeho pôde pripomenieme veľké výročia tohto roka: 250. výročie narodenia Wolfganga Amadea Mozarta a 100. výročie narodení Dmitrija Šostakoviča a Alexandra Moyzesa. Posledné meno nás logicky privedie k Moyzesovmu kvartetu. V programe Pocta majstrom odznie viac ako symbolicky kvarteto, ktoré Alexander Moyzes roku 1983 venoval nášmu najvýznamnejšiemu sláčikovému kvartetu. Šostakovičovo 8. kvarteto je známe aj v orchestrálnej úprave pod názvom Komorná symfónia. Mozartovo Sláčikové kvarteto KV 575 je prvým z trojice jeho posledných kvartet, ktoré vošli do dejín pod názvom Pruské vďaka ich objednávateľovi, pruskému kráľovi  Friedrichovi Wilhelmovi II.