SK2 2006/2007


14. 11. 2006 (Utorok) o 19:00, SK Sláčikové kvartetá
Malá sála SF,

Komitas Quartet

Edouard Tatevossian, 1. husle

Souren Akhnazarian, 2. husle 

Alexander Kossemian, viola 

Aram Talalyan, violončelo

Peter Iľjič Čajkovskij  Sláčikové kvarteto č. 3 es mol op. 30                           

Dmitrij Šostakovič Sláčikové kvarteto č. 11 f mol op. 122                           

Vartabed Komitas – Sergej Aslamazyan Arménske ľudové miniatúry          

Najstaršie arménske sláčikové kvarteto Komitas bolo založené roku 1924. V Bratislave sa súbor predstaví po prvýkrát.

Čajkovského komorná tvorba je rozsahom neveľká. Zádumčivé Kvarteto č. 3 e mol (1876) venoval autor českému huslistovi Ferdinandovi Laubovi.  Výber tóniny aj nálada prvej časti  pripomína nostalgického Chopina, národné nápevy a harmónie nezaprú ruský charakter.

Dmitrij Šostakovič naplnil priestor 15-tich sláčikových kvartet naplnil hĺbavým, neraz autobiografickým posolstvom.  Z povojnového obdobia pochádza pozoruhodné 11. kvarteto f mol (1966).

Významné miesto v arménskej hudbe 2. polovice 19. storočia predstavuje Soghomon Soghomonian, kňaz a hudobník. Preslávil sa pod rehoľným menom Komitas. Intenzívne sa zaoberal výskumom a zbieraním arménskej ľudovej hudby na vidieku.  Jeho zbierky sa stali cenným hudobným zdrojom pre mnohých súčasných arménskych skladateľov.  Aslamazyanove spracovanie Komitasových ľudových piesní sa nesie v duchu miniatúrnych, ľúbezných úprav, v orientálnej nálade.