SK1 2006/2007


17. 10. 2006 (Utorok) o 19:00, SK Sláčikové kvartetá
Malá sála SF,
Moyzesovo kvarteto    

Alexander Moyzes  Sláčikové kvarteto č. 1 a mol op. 7

Vítězslav Novák  Sláčikové kvarteto D dur op. 35

Ludwig van Beethoven  Sláčikové kvarteto F dur op. 135

Začiatkom septembra uplynulo sto rokov od narodenia významného slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa, predstaviteľa slovenskej hudobnej moderny. Moyzesovo kvarteto, ktoré nesie meno tohto skladateľa vo svojom názve, si zaspomína na veľkého majstra v jeho prvom sláčikovom kvartete, ktoré sa zrodilo počas štúdií na Majstrovskej škole pražského konzervatória. Raná skladba z roku 1929 je krásnym svedectvom citlivosti a talentu rodiaceho sa veľkého skladateľa. Moyzes bol v tom období žiakom Vítězslava Nováka, ktorý ho výrazným spôsobom ovplyvnil práve v národnom cítení. Na koncerte zaznie aj dielo Moyzesovho pedagóga – Novákovo Sláčikové kvarteto D dur z roku 1905, dielo duchaplne napísané, lahodného zvuku a čistej, priam prírodnej harmónie.

Beethoven bol duchom veľkorysý umelec s mimoriadne vyvinutým zmyslom pre spravodlivosť a porozumenie medzi národmi. Autorovo posledné Sláčikové kvarteto F dur op. 135 predstavuje oslavu ľudskosti vo všetkých jej podobách. So záhadným mottom „Musí to byť?“ a odpoveďou „Musí to byť!“  stojí skladba na istom pomedzí medzi žartom a serióznym podobenstvom. Na ploche klasickej štvorčasťovej formy skladateľ vyjadril rozmanité nálady: vtip a rozporuplnosť, živelnú energiu, ale aj vrúcnu lyriku.