Bratislavský hrad

Vystúpenie pri príležitosti stretnutia Rady ministrov životného prostredia


11. 7. 2016 (Pondelok) o 20:00, Zájazdy
Rytierska sála bratislavského hradu,
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Antonín Dvořák
Vladimír Godár

Divertimento F dur, KV 138
Sláčikové kvarteto F dur, op. 96 Americké
Melodiarium
20 tancov na Nápěvy starých slovenských zpjavenek od urozené panj Anny Szirmay rozené Keczer roku 1625 – 30
Hajdúchy I – V

Logo_SK PRES-01

Ministerstvo životného prostredia SR